A blogomon is megtekinthető a programunk

From 2014. szeptember 25. 00:31

 

 

 

Az alábbi program nem a 3. választókerület programja, hanem a polgármesterjelölti program. Ezt a csapat hozta össze. Próbáltunk egy olyan anyagot előállítani, ami a következő öt évben betartható és számunkra fontos témákat tartalmaz.

 

Azt azért mindenképpen le szeretném szögezni, hogy az amivarosunk.hu weboldal facebook-os profilján több fideszes személy a mások által kiposztolt kritikákra(tehát még nem is az én írásaimra) többször azt válaszolták nekem címezve, hogy én csak elégedetlenkedni tudok, de programom, az nincs. Nos mint akkor is megírtam, az Összefogásunk oldalál megtalálható a program.

 

Szóval aki nem csak kötekedésből ír ilyet, az vegye a fáradtságot és látogasson el a Szigetszentmiklós választ FB oldalunkra, hiszen az amivárosunkos platform nem kampánycélra készült.

 

A számozás nem a fontossági sorrendet mutatja, csupán csak pontokra bontottuk őket.

 

 

A programunkról:

Reméljük kellően felcsigáztuk az érdeklődést, hogy figyelmet kapjunk az alábbiakban néhány mondatban vázolt programunkra.

Úgy ítéljük meg, hogy városunk elérkezett ahhoz a fordulóponthoz, ahhoz a szükségszerűséghez, ami lényeges, radikális minőségváltást követel a város vezetésében és irányításában.

Célunk, hogy forrásainkat - a szűk csoportérdekek helyett - az itt élő közösség, az itt élők érdekében használjuk fel, úgy, hogy ezzel biztosítani tudjuk városunk jövőjét. Egy XXI. századi város alapjait kívánjuk lerakni. A jelen kihívásainak megfelelni tudó válaszok, az építés alapkövei: a tudás, a szolidaritás, a tolerancia, az innováció, az újító gondolatok szabadsága.

Nézetünk szerint ezen alapvetések mentén lehet megerősíteni városunk lakóinak jövőbeli boldogulását, európai várossá válásunkat.

Meg vagyunk győződve arról, hogy programunk megfelel a demokratikusan gondolkodó szavazóinknak, legyenek azok akár konzervatívak, akár szocialisták.

A számozás nem fontossági sorrendet jelent:

1. Ellenzékünknek minden demokratikus jogot meg fogunk adni, javaslataikat érdemben figyelembe fogjuk venni.

2. A városi médiumoktól függetlenséget várunk el.

3. A civil szféra pályázati pénzeit átláthatóan és objektív értékeléssel fogjuk kiosztani.

4. Figyelembe vesszük, sőt elvárjuk döntéseink előkészítésénél a civil szervezetek véleményét. Évente több, legalább három lakossági fórumot fogunk tartani, hogy naprakészek legyünk a javítanivalók tekintetében, mert a város lakóinak véleménye a legfontosabb számunkra.

5. A város átlátható nyílt pályáztatást fog kiírni.

6. A város által aláírt minden kötelezettség, polgárai számára elérhetően, meg fog jelenni a város honlapján.

7. Ezt a nyíltságot meg fogjuk követelni a tulajdonunkban lévő vállalatoktól is.

8. Tűrhetetlen az egészségügyben tapasztalható „káosz”. A várólistákat és a szervezetlenséget meg kell szüntetni (de legalább is hathatósan csökkenteni kell).

9. Az oktatásban el akarjuk érni, hogy minden érettségizett diákunk legalább egy nyelvből, legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezzen.

10. Segíteni akarjuk az oktatás hatékonyságát, ezért várjuk az iskolák vezetőségeinek és tanárainak javaslatait.

11. A felsőoktatásban résztvevő, diákjainkat, hatékonyan, érdemi módon fogjuk segíteni tanulmányaik elvégzésében. Komoly forrásokat akarunk felhasználni ennek érdekében.

12. A diák önkormányzatokat valódi forrásokkal akarjuk támogatni, hogy szabadon felhasználva azokat, megtanulják, hogyan működik egy felelősséget vállaló demokrácia.

13. Támogatni akarjuk a javaslattevőket, a bírálókat. Azt akarjuk, hogy városunkban megmozduljon az „állóvíz”. Igénybe szeretnénk venni az itt meglévő értelmiség segítségét, innovatív képességeit.

14. A városunkban csellengő, most kallódó fiatalokkal szembeni felelősségünk arra késztet minket, hogy hathatósan segítsük beilleszkedésüket a társadalomba.

15. Az egyházakat –politikai vagy bármilyen autonómiájukat érintő befolyásolási szándék nélkül- támogatni fogjuk.

16. Az információhoz való hozzáférést alapjognak tartjuk. Minden háztartásba ingyen internet hozzáférést fogunk biztosítani. Ezt, a városunkba látogatók számára is hozzáférhetővé kívánjuk tenni.

17. Nyílt várost szeretnénk kiépíteni, melynek lényeges motívuma, hogy gördülékenyebbé tegyük a hivatalos ügyek intézését. Olyan informatikai rendszert fogunk kialakítani, mely lehetőséget biztosít ezek interneten történő lebonyolítására.

18. A nélkülözők, esetenként éhezők megsegítése emberi kötelességünk. Az ilyen helyzeteket fel fogjuk számolni.

19. A munkanélkülieket munkához fogjuk juttatni. A munkáltatókkal közösen fogunk programot, kidolgozni, hogy ne legyen munka nélkül senki a városban. Az iparűzési adó mérséklésével, vagy más kedvezmények alkalmazásával ösztönözni fogjuk a vállalatokat, munkanélküli dolgozó alkalmazására.

20. Családbarát várost, és családbarát önkormányzatot építünk ki.

21. Gyógyszertári ügyeletek létesítése. Hétvégén 0-24 órás ügyelet bevezetése.

22. Az orvosi ügyeleti rendszer megreformálása. Külön gyermek- és felnőtt orvosi ügyelet létesítése.

23. Csapadékvíz-elvezetés gondjaira megoldást fogunk kidolgozni.

24. A játszótereket folyamatosan fogjuk fejleszteni. Újakat építünk minden korosztály számára (kicsiknek és nagyoknak):
-futópálya
-uniós hagyományos játszótér
-extrém sportpálya
-street workout park építése

25. Óvodai, bölcsődei férőhelyhiányokat minél előbb megoldjuk.

26. A szelektív hulladékgyűjtés rendszerét felülvizsgáljuk. Új megoldást dolgozunk ki, azt megvalósítjuk.


27. A tömegközlekedés felülvizsgálata, lehetőség szerinti kiterjesztése. A különböző járatok menetrendi összehangolása. Biztonságos közlekedés kialakítása. Használható gyalogjárdák készítése, a már hibásan kivitelezett járdák akadálymentesítése. A közúthálózat folyamatos fejlesztése.

 


A leírtak, bár tükröt mutatnak nézeteinkről, valószínűleg nem teljesek, hiszen nem láthatunk át minden, a témát érintő adekvát tennivalót. Ezért kérjük az olvasót, hogy - ha megragadták őt ezek az elképzelések - ne szégyellje, mondja el véleményét, és egészítse ki e felsorolást, segítsen nekünk, Szigetszentmiklósiaknak!

 

Program forrása: Szigetszentmiklós választ FB oldala

FB kommentek