Új év, új lendület... Megvolt a 2015. év első testületi ülése

From 2015. január 28. 23:17

Elsősorban boldog újévet kívánok minden kedves olvasómnak, aki a blogom iránt érdeklődik.

A választás óta eltelt 2-3 hónap. Így januárban még azért mindig idegenként éreztem magam a testületi ülésen. Fura dolog nem külsősként részt venni egy majdnem negyvenezer fős városban. Körülöttem csupa öltönyös, illetve elegáns ruhában lévő hölgy. Óriási széket kaptam egy hatalmas asztalnál. Fura érzés, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen. No, sebaj... remélem, mihamarabb megszokom és belejövök a munkába.

 

Kezdetben zöldfülűként (persze még mindig az vagyok) sokat figyeltem, próbáltam kérdezősködni, de még most is úgy érzem, hogy nagyon sokat kell tanulnom, hogy tökéletesen képviseljem a lakók főleg azon részét, akik megtiszteltek azzal, hogy eljöttek szavazni és bíztak bennem. Mindent megteszek, hogy a lakók és a város érdekeit képviseljem önkormányzati képviselőként is.

 

A szerdai (2015.01.28.) testületi ülésen több napirendi pont is volt, amit természetesen előtte már a különböző szakbizottságon megszavaztak, így az eredmények nem lehettek meglepőek számunkra.

 

A különböző (nem nagy hangsúlyt élvező) témakörökre nem is térnék igazából ki, hiszen olyan eset, mint például a "Nemzetiségi önkormányzatokkal műkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata" nem egy nagy durranás vagy olyan téma, ami a város és a lakosság érdekeit veszélyeztetné, radikálisan változtatná.

 

Összegyűjtöm napirendi pontok sorrendje alapján azokat a pontokat, amiket úgy érzem, hogy másokkal meg kell osztanom, be kell számolnom (ha már van egy blogom, akkor miért is ne).

 

1. napirendi pont megnevezése: "Az önnkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről szóló 26/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása - lakásbér megállapítása

Nos, már az első napirendi pontnál találtam olyan részletet, amit úgy véltem, hogy jeleznem kell egy módosítási javaslatot benne. Nagy pechemre (hiszen a címben is szerepel), egyből egy helyi lakos is megszólalt a bérleti díjjal kapcsolatban. Érthetetlen számomra, hiszen az előző hónapban pont azt szavaztuk meg, hogy nincs emelés, mégis ma hallottam olyan esetet, hogy emeltek bérleti díjat. 

Elkövettem a kezdők hibáját, hiszen amikor megnyomtam a gombot (jeleztem, hogy hozzá kívánok szólni), még nem tudtam, hogy a lakó a bérleti díjról szeretne beszélni. A hibám csak annyi volt, hogy amikor megkaptam a szót a polgármester úrtól, nem jeleztem azt, hogy a napirendhez szeretnék hozzászólni és nem a hölgy által említett lakbérhez, ezért úgy jött le a huszonvalahány fős közönség előtt is, mintha „totál hülye” lennék, és teljesen másról beszélnék. Igen, hibáztam, hiszen nem gondoltam azt, hogy a képviselők is fogják a fejüket, hogy miről beszélek. Mivel  rám lett szólva, hogy nem a témáról beszélek, jeleztem, hogy a 2. számú melléklet 3.§-ához próbálom mondani, azt amit.... hiszen ezen a napirendi ponton nem csak a bérbeadás van, hanem ingatlaneladás is. 

Konkrétan én a rendeletmódosításban a lakáseladáshoz tartozó részt (49.§ (3.)) javaslom az alábbi módon folytatni:

"és köteles a felújításról szóló számlákat, bizonylatokat a vásárlást megelőzően bemutatni a Pénzügyi Bizottság számára".

A rendelet teljes szövegét nem tenném ide fel, de akit érdekel, szívesen elküldöm neki. Röviden annyi van benne, hogy milyen előírások, milyen szükségletek vannak egy önkormányzati lakás megvásárlásához.

Mivel folyamatban van egy önkormányzati lakás vásárlásának kérelme és azt mi úgy adjuk oda "olcsóbban", ha a vevő számlákkal igazolja ezeket a költségeket, akkor úgy vélem, hogy ilyen esetben minden vevő hasonló módon kapja a feltételeket.

Nagy nehezen sikerült megértetnem, hogy nem vagyok hülye, tényleg a napirendi ponthoz szólaltam fel. Ekkor döbbenten bámultam ki a fejemből, hogy lehetséges, hogy van köztünk olyan, aki el sem olvassa az anyagot, csak gombot nyom!? No csak nem.... de azért sikerült hülyét csinálni magamból, mert próbálkoztam a témával foglalkozni. Mikor leesett, hogy tényleg a témával kapcsolatban szólaltam fel, a polgármester úr elnézést kért és udvariasan megkérdezte és tájékoztatott arról, hogy most kívánom-e a módosítást megszavaztatni, vagy a kifüggesztések miatt jó-e, ha a következő ülésen tesszük. Én kértem, hogy most szavazzunk róla.

 

Eredménye:

Tartózkodott: Dr. Vántsa Botond, (Fidesz), Kövesdi László (Fidesz), Szabó József (Fidesz), Jaksa-Ladányi Emma (LMP)

Nemmel szavazott: Becz Péter (Fidesz), Papp István (Fidesz), Sallai Gábor (Fidesz), Virág Róbert (Fidesz), Tóth Imre (Fidesz)

Igennel szavazott: Dr. Barabás Botond (Jobbik), Orosz László (Összefogás), Ladányi Sándor (Összefogás), Nagy János (Összefogás)

 

Arányokban: I:N:T = 4:5:4 (egy fő hiányzott az ülésen, ő Jószai Attila (Összefogás))

 

 

2. napirendi pont megnevezése: Javaslat az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és tagja, a tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről, a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Nos ez az a téma, ami az amivarosunk.hu olvasói és FB kommentelői között kiverte a biztosítékot. Kexy barátom (az amivarosunk.hu weboldal egyik főadminja) az alábbi hírrel hívta fel a lakók figyelmét, hogy a képviselők már megint tiszteletdíj emelést szavazhatnak meg maguknak.

Mivel a novemberi ülésen szavaztunk pont a bizottsági tagok és képviselők juttatásairól, nonszensznek tartottam ezt a javaslatot annak ellenére, hogy bruttóban nekem is nőni fog a tiszteletdíjam 20.000 forinttal. Valahogy nem akart rávenni a lelkiismeretem, hogy a tiszteletdíj megszavazása után 2 hónappal (tehát összesen egy ülés volt azóta!) már most emeljük a saját pénzünket. Ennek több oka is van, amit az ülésen már meg sem említettem, de itt azért bővebben kifejtek. A felszólalásomban röviden vázoltam azt, hogy a múltkori szavazáson senki nem jelezte közülünk azt, hogy nem jó neki a jelenlegi helyzet, ezzel tulajdonképpen akceptáltuk azt, amennyit most kapunk juttatást. Erre most már megint erről kell szavaznunk. Szerintem ennek nincs itt az ideje.

Amit viszont nem mondtam, de így gondolom és talán nem gond, ha le is írom. Több variációt is felvázolok. Ha van ennyi pénze az önkormányzatnak, hogy ennyi plusz pénzt adjon havonta, akkor azt szívesebben adtam volna az önkormányzati cégek kiszolgáló dolgozóinak (védőnők vagy dadusok, stb.). Másik verzióm az, hogy ha már ezt a pénzt ennyire oda akarjuk adni a munkánkért, akkor ne a képviselők, hanem a külsős bizottsági tagok között osszuk szét. Hogy miért? Azért, mert a képviselők kaptak laptopot, kapnak mobilinternetet, internet támogatást és ha munkahelyükön kiesés van emiatt, azt az önkormányzat kifizeti. Ellenben a külsős bizottsági tagoknál... nekik nincs laptop, nincs internet támogatás, nem fizeti ki az önkormányzat a munkahelyükön való kiesést (ha ezt a képviselő/bizottsági tag igényli). Míg nekünk minimum bruttó 158.000 forint a jövedelem (azért minimum, mert a szavazás óta, tehát februártól 178.000 a legkevesebb (Összefogás frakció tagjainak), LMP és JOBBIK színeiben politizálóknak 198.000, a Fideszeseknek pedig 218.000 és 238.000 forint lesz), míg a külsős bizottsági tagoknak pedig 45.000 forint bruttóban a jutalmuk. A külsős bizottsági tagoknak pedig ugyanakkora felelősségük van, mint nekünk képviselőknek, hiszen fel kell készülniük a bizottsági ülésekre, de sem laptopot, sem internet támogatást, sem pedig elszámolást nem kapnak, ha a bizottsági ülés a munkaidejükben történik. Pedig az ő szavazatuk is annyit ér, mint egy képviselőé, tehát hozzánk képest kevésbé vannak megtisztelve anyagilag.

Természetesen nemmel szavaztam. Az eredeti verzió az lett volna, hogy bejelentem, ezen a szavazáson nem kívánok épp a véleményem miatt részt venni, de Kexy és más barátommal való konzultálás után mégis úgy véltem, hogy valamelyik gombot csak meg kell nyomnom. Igaza volt Kexynek az érvelésekor, mikor azt mondta, hogy azért jutottam be, hogy képviseljem a lakókat, tehát éljek a jogommal és szavazással tegyem meg a döntésemet.

 

További napirendi pontok teljesen egyértelmű szavazást kívántak tőlem is, hiszen például a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködés és a további napirendi pontok teljesen egyértelműek mindenki számára.

 

A 12. napirendi pontnál vetettem fel a frakcióülésen, hogy volt olyan portás, aki jelezte azt, hogy az iskolaudvarok nyitása tényleg jó ötlet, viszont nekik tilos volt beengedni bárkit is. Így ezért azt javasoltam a frakcióülésen, hogy ennél a napirendi pontnál javasoljuk azt, hogy legyen a gyermekek számára nyitott udvarok használatakor kézmosás és WC-ézési lehetőség is. Ezt a felszólalásomat Orosz László frakciótársam magáévá tette és végül ő nyomott előbb gombot, így ő mondta el. A polgármester úr azt mondta, hogy evidens a kérdés. Valószínű, hogy ezek után, amikor szünetekben nyitva lesznek az udvarok a diákok számára, megengedett lesz a kétbetűs kitérés és a kézmosás lehetősége is.

 

19. napirendi pont megnevezése: Javaslat gépjármű beszerzéséhez

Ez a napirendi pont nem szól másról, csak arról, hogy az Önkormányzatban lévő jármű kapacitása véges és sokszor nincs alkalom egyszerre több embernek használni, hiszen telitett. A polgármesterünk az ügyeit saját autójával végezte megválasztása óta úgy, hogy nem kért semmilyen költségtérítést hozzá. Azt tudni kell, hogy a munkája nem csak abból áll, hogy beül az irodájába és várja a lakókat, hanem több esetben delegációval helyszínre kell menni. Ezért a beadványban az szerepelt, hogy maximum 11 millió forintért egy hétszemélyes autót vásárolna a város az önkormányzatnak, amelyet a polgármester teendőihez használhatna. Én személy szerint megértem ezt az igényt és úgy érzem, hogy a város van olyan gazdasági helyzetben, hogy ezt megtehesse. Ellentétben más demagóg dumájával ez egyáltalán nem luxuskiadás, hiszen szükség van járműre, ráadásul nem is luxuskategóriás autóról van szó. Persze most többen feltehetik a kezüket, hogy 4-5 milliós autót is vehetne a város, de én azt mondom, hogy "olcsó húsnak híg a leve", hiszen autóhasználók körében azért tudjuk, hogy egy olcsóbb autó karbantartása sokkal többe kerül, mint egy jobb tipusú autóé. Mondjuk azért 1-2 millión vitatkozhatunk, de azt gondolom, hogy nem erre kell tenni a hangsúlyt. A lakók 3. alkalommal választották meg Szabó Józsefet, tehát  annak ellenére, hogy nem luxusberuházás, adassék meg neki, hogy a választásban közrejátszhasson.

 

Mivel azért ismerek pár civil és sportegyesületet, ezért tudom, hogy mekkora igény lenne a városban egy olyan kisbuszra is, amelyet a város szereplői (sport- és civilszervezetek) szívesen használnának. Ez bevett gyakorlat más településnél is (kisebb és nagyobbaknál egyaránt). A felszólalásomat azzal kezdtem, hogy az autó vásárlásával egyetértek, de szeretném javasolni, hogy amennyiben lehet, bővítsük ki az összeget annyival, hogy még egy "B" kategóriás jogosítvánnyal vezethető kisbuszt is vegyen az Önkormányzat, amit az Önkormányzat dolgozóink kívül a szigetszentmiklósi szervezetek (sportegyesületek, civil szervezetek) is használhassák. Ezzel több segítséget tudunk nyújtani nekik, hiszen versenyekre, rendezvényekre oda lehetne nekik adni, amikor kérik.

Az ötletet nem vetették el, előterjesztésben következő alkalommal meg fogjuk vitatni.

 

A 20. napirendi pont a polgármesteri tájékoztató volt. Ez tulajdonképpen összefoglalja az elmúlt idők munkásságát, melyik ügyben miket rendezett, minek mi lett az eredménye.

 

Ennél a napirendnél is kértem azért szót, mivel a lakossági fórum is benne volt, és voltak olyan lakók, akik jelezték felém azt, hogy a lakossági fórumon tett ígéret ellenére nem kaptak még választ a polgármestertől a kérdésükre. Szabó úr a hiányt pótolva elnézést kért az említett lakóktól és elkérte e-mail-en a nevezett személyeket. Február 1-én már meg is kaptam a választ, hogy a témában illetékesek értesítve lettek, így a városlakóknak csak azt tudom üzenni, hogy hamarosan megkapják a választ (ha mégsem, kérem, hogy jelezzék ismét!)

 

Az egyebek napirendi pontnál pedig két fő téma miatt kértem szót:

 

-A falusi hévmegálló mögötti kétágú lépcsőnél készítessünk egy tanulmányt, hogy milyen módon lehet ott az autósok figyelmét felkelteni arra, hogy ott gyalogos forgalom is van. Akár táblával, akár útfelfestéssel, mint például a Szilágyi Lajos úton van.

Több lakó (hiszen ebben a kerületben indultam és itt is lakom, tehát ismerem a helyzetet) jelezte, hogy reggelente a nagy autós forgalom miatt nehézkes a kétágú lépcsőhöz eljutni gyalog. Mivel sem felfestés, sem tábla, ezért az autósok jóformán nem lassítanak le. Amikor én jövök haza a Horgász utcán keresztül, mindig lelassítok a lépcső előtti részen, hiszen sosem tudhatom, hogy a lépcsőn nem-e szalad le egy gyermek, vagy akár a meredeksége miatt bárki legurulhat, stb.

Remélem, hogy mihamarabb sikerül valami megoldást találni, ami az autósokat lassításra kényszerít. Annak idején én egy viakoloros magasítást képzeltem oda legjobb ötletnek, hiszen amiatt az autósnak muszáj lelassítani, de aztán meggondoltam magam, hiszen pont az a szakasz az, ahol csapadék esetén megáll a víz és a szippantósoknak igazából már tiszteletbeli bérletük van. Bízom benne, hogy mielőbb elkészül az optimális megoldás. Sajnos zebrát nem lehet oda festetni, hiszen annak előkövetelményei nincsenek meg a lépcső miatt.

 

-A másik témám az Oázisban lévő úszásoktatással kapcsolatos volt, és az alábbit mondtam: A jó kapcsolat érdekében készítsen az Önkormányzat iskolákon keresztül olyan objektív anonim felmérést kérdőív formájában, hogy annak eredményét hasznosítani tudjunk. Ki mennyire elégedett a helyszínnel, oktatás minőségével, szervezésével, stb. Kinek mi a tapasztalata. Ezt a felmérést feldolgozva, amolyan visszajelzésként felhasználhatnánk a továbbiakban, hogy a lakók még elégedettebbek legyenek az úszásoktatás támogatásával, amit én is fontosnak tartok. A válasz az volt, hogy a polgármester úr továbbítja a kérést a KLIK-hez (hozzájuk tartoznak az iskolák). Remélem, hogy a KLIK partnere lesz az Önkormányzatnak és elkészül ez az anonim kérdőív.

 

Röviden ennyi az én szemszögemből a januári testületi ülés. A túl hétköznapi fogalmazásért már most elnézést kérek. Egyelőre tanulom a szerepem és sokszor elragadtatom magam. Bizakodom benne, hogy akik szavazatukkal esélyt adtak nekem, hogy bejussak, a továbbiakban is bizalmasak lesznek felém.

 

Ha bármilyen kérés, kérdés, óhaj-sóhaj van felém, az alábbi módon lehet velem felvenni a kapcsolatot:

 

Tel.: 06-20-491-99-07

Mail: nadzsi1@nadzsi1.info

Web: nadzsi1.info

Facebook: Nadzsi1 blogja

 

Személyes találkozás is lehetséges egy előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen.

FB kommentek